Skizofreni

Omkring skizofreni

Skizofreni er en psykisk sygdom, der ikke kommer til udtryk fysisk. Mange forbinder ofte skizofreni med personer, der fremstår som havende flere personligheder. Symptomerne for den, der oplever skizofreni, er dog nogle andre.

Symptomerne for skizofreni opstilles grundlæggende i to grupper; de positive og de negative symptomer. Hvor de positive beskrives som nogle, der lægges til, som for eksempel hallucinationer, så beskrives de negativer som nogle, man mister – eksempelvis være glæde og kærlighed til de nærmeste. Derudover kan personer med skizofreni for eksempel være ramt af tankeforstyrrelser, huller i hukommelsen og problemer med at koncentrere sig.

Uanset skitzofreni symptomerne er det vigtigt, at man opdager sygdommen hurtigst muligt. På den måde kan man hurtigere få startet et behandlingsforløb og derved stoppe udviklingen af sygdommen, inden den tager overhånd.

Vi huser jer med behov

Får en i din nærmeste omgangskreds skizofreni, kan det være svært at vide, hvad man skal stille op, da det kan være en stor mundfuld at skulle tage sig af personen, og især hvis man stadig ønsker at fortsætte med sit eget liv. Derfor kan det her være en god idé at overveje et botilbud.

Hos Botilbudet Græskobbel huser vi dem, der har det svært socialt, hvilket ofte er mennesker med skizofreni, borderline eller en blanding af begge. Vores botilbud foregår i en smuk ejendom i rare og naturlige omgivelser ved Lillebælt.

Vores målsætning er at give de sindslidende de bedst mulige forhold, mens de arbejder med deres sygdom. Vores botilbud er altså ment som en lettelse, ikke kun for familie og venner, men også for den syge selv.

Alle vores medarbejdere er positive, aktive og engagerede, når de hver dag prøver at give de psykisk syge den bedst mulige oplevelse. Vores målgruppe er folk mellem 18 og 50 år, der lider af skizofreni, borderline eller har en dobbeltdiagnose og som har brug for et sted at være. Hos os er de garanteret den bedste hjælp og de bedste omgivelser, de kan få.

Kontakt os mere yderligere information om skizofreni

Hvis du derfor står med en nær ven eller et familiemedlem, der lider af skizofreni eller en anden psykisk sygdom og ikke kan tage vare på sig selv, kan vi hjælpe.

Ønsker du ar høre mere om skizofreni og om vores botilbud, så kan du kontakte os på telefon (+45) 28 56 20 03 eller (+45) 64 65 91 23.