Fonden

Omkring fonden

Bestyrelsen

Formand:
Ruth Branstrup
Tidligere forstander Botilbudet Strandhjem

Næstformand:
Elisabeth Malmos
Tidligere Socialrådgiver, Sønderborg kommune

Menigt medlem:
Hans Henrik Wurlitzer
Advokat

Medarbejder repræsentant:
Torben Ohlsen
Telefon: (+45) 64 65 91 23

Økonomi

Opholdsprisen – som beregnes efter budget – er pr. 1.1. 2021 79.900 kr. pr. måned (inkl. kost og logi).

Opholsprisen reguleres én gang årligt hver den 1. januar. Der varsles overfor de anbringende myndigheder senest en måned før prisreguleringens ikrafttræden.

Den anbragte betaler selv for kost og logi via egenbetallingen.