Ring til os på:

Vores målgruppe

​Målgruppen er personer mellem 18 og 50 år på indskrivningstidspunktet, der er sindslidende og som aktuelt har det det svært ved at klare sig i eget hjem.

​Målgruppen er de dårligst fungerende sindslidende, der er socialt marginaliserede i samfundet og vanskelige at rumme i eksisterende sociale botilbud i den kommunale socialpsykiatri. Der er tale om personer, der ofte er indlagte på psykiatrisk afdeling af sociale årsager længe efter, de er færdigbehandlede fordi socialpsykiatrien ikke har tilstrækkelig med pladser i botilbud, der kan magte opgaven.

​Af problemer kan nævnes, at mange sindslidende ingen struktur har på deres hverdag, mange laver nat om til dag idet de føler angst og utryghed om natten, når der er ro. Disse brugere har da ofte brug én at tale med, blive beroliget. Denne mulighed findes ikke i almindelige botilbud.

​Denne gruppe af sindslidende er ofte selvmedicinerende/misbrugende, idet deres misbrug af f.eks. cannabis, gør at de i en eller anden grad kan holde deres sindslidelse en smule på afstand, og derved være i stand til at opretholde en eller anden form for social tilværelse.

​Følgende er karakteristiske for målgruppen:

 • ​​Beboere med langvarig sindslidelse bag sig.
 • Beboere med større eller mindre grad af selvmedicinering ved hjælp af euforiserende stoffer eller/og alkohol.
 • Beboere der ikke eller kun i ringe grad kan trives i normale sociale sammenhænge.
 • Beboere der kun vanskeligt kan acceptere/forstå sociale spilleregler, eksempelvis regler der er gældende for at bo i en lejlighed eksempelvis.
 • Beboere der på grund af deres misbrug har tillagt sig en adfærd, der i større eller mindre grad bidrager til marginalisering/stigmatisering i forhold til det omgivende samfund.
 • Beboere der har ringe eller slet ingen sociale kontakter til eksempelvis familie, venner oa.
 • Beboere med dårlig økonomi.
 • Beboere med ingen eller ringe uddannelsesbaggrund.
 • Beboere der ofte, som følge af deres misbrug, har været i konflikt med loven, og som baggrund af dette er behandlingsdømte.
 • Beboere der kun sjældent accepteres af deres omgivelser.

Men det er også tale om:

 • Mennesker der tænker.
 • Mennesker der har visioner, håb og drømme.
 • Mennesker der ønsker at leve en normal tilværelse.
 • Mennesker der vil lære.
 • Mennesker der ønsker en familie omkring sig.
 • Mennesker der vil have venner.
 • Mennesker der vil udvikle sig og vil noget med livet.

Kontakt os

Fonden Botilbudet Græskobbel
Græskobbel 19, 6440 Augustenborg
Tlf: 64 65 91 23
Mail: graeskobbel19@gmail.com
CVR: 27842941

Fonden Botilbudet Græskobbel

Vi er et botilbud beliggende i smukke omgivelser ned til Lillebælt. Vores botilbud har en aldersgruppe mellem 18 og 50 år. Vores botilbud arbejder med de dårligst fungerende socialt, hvilket primært er skizofrene, mennesker med sygdommen borderline eller en kombination af begge med en såkaldt dobbelt dianogse.