ENGAGEMENT - TRIVSEL - TROVÆRDIG - MÅRETTETHED

Omkring Fonden

Bestyrelsen

Formand:

​Ruth Branstrup (Forstander Botilbudet Strandhjem)

Næstformand:

Ulrik G. Lysgaard

Socialrådgiver, Haderslev kommune

Menigt medlem:

Hans Henrik Wurlitzer 

Advokat​

Medarbejder repræsentant:

Flemming V. From. 

Telefon: 64 65 91 23

Økonomi

​Opholdsprisen - som beregnes efter budget - er pr. 1.1. 2017 74.200 kr. pr. måned (inkl. kost og logi).

Opholsprisen reguleres én gang årligt hver den 1. januar. Der varsles overfor de anbringende myndigheder senest en måned før prisreguleringens ikrafttræden.

Den anbragte betaler selv for kost og logi via egenbetallingen.

Græskobbel 19

6440 Agustenborg

Telefon

28 56 20 03

CVR

27842941